Verot tappaa kasvun

Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas 2023

Kokoomus, Eduskuntavaalit 2023

Verot tappaa kasvun

 

Kiistaton välttämättömyys on valtiontaloutemme tervehdyttäminen. Tavoitteena tulee olla hallittu useammalle vuodelle tehty suunnitelman, jolla nyt harjoitettu holtiton velkaantuminen käännetään terveen talouden uralle.


Tämän suunnitelman tulee sisältää sekä nopeutetun kasvun mahdollistamista että kaikkien menojen kriittistä arviointia ja tärkeysjärjestykseen laittamista. Näiden toimenpiteiden osalta olen jo aiemmin kirjoittanut ja palaan niihin erikseen.


Talouden tervehdyttämisessä voidaan käyttää myös verojen korotuksia. Näitä kannattavat etenkin vasemmistopuolueet.


Verot ovat iso kokonaisuus. Tässä otan kantaa vain yrityksen ja yrittäjän verotukseen.


Yhteisövero eli yritysten tuloksesta maksaman veron on oltava kilpailukykyinen verrokkimaihin nähden, koska kansainväliset yritykset siirtävät tuloksensa näyttämisen sinne, missä se on järkevää. Kilpailukyvytön yhteisövero johtaa vain veron tuoton alenemiseen.


Yritysten omistajien verotuksessa tunteita herättää listaamattomien yritysten osinkoverotus. Nykyinen verojärjestelmämme on useimmille liian monimutkainen ymmärrettäväksi. Jotkut sekoittavat keskustelua vielä tarkoituksellisesti puhumalla verottomista osingoista.


Selvyydeksi todettakoon jälleen: kukaan yrittäjä ei saa Suomessa verovapaita osinkoja.


Niille, jotka eivät itse ole koskaan riskiä ottavana yrittäjänä toimineet, yrittäjän ajattelumalli ei aukea. Yritystä ja yrittäjähenkilöä ajatellaan yhtenä kokonaisuutena. Siten verojakin katsotaan yrittäjän oman ja yrityksen verotuksen kokonaisuutena; yrityksen tuloksestaan maksamaa ja yrittäjän osingostaan maksamaa kokonaisuutta.


Miksi listaamattomien yritysten omistajien verotusta ei pidä kiristää? Syitä on monia.


Suomi ja suomalaiset tarvitsevat työpaikkoja. Ja nimenomaan yksityisen sektorin työpaikkoja. Näitä työpaikkoja tarjoavat yritykset. Kun lähes kaikki yrityksemme ovat pieniä ja keskisuuria yrityksiä, niiden työpaikkoja synnyttävien yritysten takana on aina yrittäjä. Työpaikat siis tarvitsevat syntyäkseen yrittäjiä. Siksi verotuksen pitää kannustaa yrittäjyyteen.


Yritystoiminnan tuloksesta saatua osinkoa ei voi verrata palkkatuloon. Palkkatulo on riskitöntä, vakaata ja säännöllistä. Yrittäjän osinkotulo taas on riskillistä. Osinkoa maksetaan vain, jos tulosta syntyy muiden maksujen jälkeen; palkkojen, sivukulujen, vuokrien, verojen, jne. Jos tulosta ei synny, ei osinkojakaan jaeta. Siksi verotuksen pitää kannustaa riskinottamiseen.


Sijoitusta omaan yritykseen ei voi verrata sijoitukseen pörssiyhtiössä, rahastoissa tai kiinteistöissä. Jälkimmäiset kaikki ovat enemmän tai vähemmän likvidejä sijoituksia, siis nopeasti rahaksi muutettavia, ja joihin sijoittamisessa riskiä on mahdollista hajauttaa. Omaan yritykseen sijoitus sen sijaan on riskikeskittymä, eikä sen muuttaminen nopeasti likvidiksi rahaksi ole mahdollista. Siksi verotuksen pitää kannustaa riskin kantamiseen.


Suomi tarvitsee lisää kasvua. Tuo kasvu syntyy vain yksityisten yritysten tekemänä. Meillä lähes kaikki yritykset ovat pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joissa päätöksen yrityksen tavoitteista myös kasvun suhteen tekee yrittäjä. Siksi yritysten kasvuun kannustamiseksi on kannustettava yrittäjää ottamaan lisää riskiä. Siksi verotuksen pitää kannustaa kasvuun.

 

Ne, jotka eivät myönnä valtion menojen karsimisen olevan välttämätöntä, uskovat kasvun korjaavan talouden ongelmat. Kuitenkin nämä samat tahot ovat ensimmäisenä kiristämässä juuri kasvun toteuttajien eli yrittäjien verotusta. Eikö tässä ole ristiriita?


Veroja tarvitaan hyvinvoinnin rahoittamiseksi. Verojen kiristäminen johtaa pahimmillaan niiden tuoton laskemiseen. Siksi työn ja yrittämisen verotuksen kiristämistä ei pidä tehdä. Kakun kasvattaminen on paras keino verotulojen kasvattamiseen. Kasvu syntyy kannustamalla, myös verotuksella kannustamalla.


Jyrki Mäkynen

Lähde mukaan kampanjaan!

 

Tarvitsen apuasi, jotta voin olla mukana turvaamassa Suomen tulevaisuutta. Miten vain voitkin auttaa, olet tervetullut mukaan luomaan toivoa tulevaan!

Liity mukaan ›

Lähde mukaan Jyrki Mäkysen vaalikampanjaan

 

Kerro se meille ›

 

Voit anonyymisti ilmaista meille huolesi ja me lupaamme tehdä asialle jotain.

Tilaa Jyrkin kampanjakirje

Kuukausittaisesta kampanjakirjeestä kuulet tulevat tapahtumat & kampanjan ajankohtaiset kuulumiset.

Tilaa tästä ›