POSITIIVINEN
JA TARTTUVA

Suomen yrittäjien puheenjohtajaksi
Jyrki Mäkynen
- Sitoutunut vastuunkantaja

SITOUTUNUT VASTUUN KANTAMISEEN

Olen saanut kunnian toimia yrittäjäkollegojen luottamuksella laajasti erilaisissa yrittäjien luottamustehtävissä lähes koko yrittäjäurani ajan. Tehtäviä on ollut järjestön sisällä sen kaikilla tasoilla samoin kuin erilaisissa sidosryhmissämme.

Tehtävät ja työ suomalaisten yrittäjien eteen on ollut antoisaa ja mielenkiintoista, välillä työlästäkin, mutta päivääkään en vaihtaisi pois.

Mikko Simolinnan luopuessa puheenjohtajuudesta tämän kauden jälkeen, olen miettinyt omaa suhtautuminen suomalaisten yrittäjien ykkösluottamustehtävään.

Harkinnan ja syvällisen pohdinnan jälkeen päätin tavoitella tätä korkealle arvostamaani tehtävään. Haluan toimia Suomen Yrittäjien puheenjohtana - sitoutuneena vastuun kantamiseen. Miksi?

Mielestäni tehtävään valitaan nimenomaan yrittäjä, henkilö ja persoona. Puheenjohtajan tehtävänä on edustaa koko suomalaista yrittäjäkuntaa ja johtaa järjestön luottamushenkilöorganisaatiota niin, että operatiivisen johdon tavoitteet ovat selkeät.

Puheenjohtajan kohdalla korostuu laaja osaaminen niin yrittämisen arjesta kuin koko yhteiskunnan toiminnasta, positiivinen ja avoin katse tulevaisuuteen, aktiivisuus sekä sitoutuminen tehtävän vastuuseen.

Järjestömme on käymässä läpi prosessia järjestön strategian päivittämiseksi. Työhön on osallistunut satoja ihmisiä laajasti eri puolilta järjestöä. Pohdintaa, keskusteluja ja ajatustyötä on tehty satoja tunteja. Tulemana tästä on entistä kirkkaampi näkemys Suomen Yrittäjien tulevaisuudesta, jonka päättää yrittäjät.

Järjestömme toiminnan painopisteet määrittelee yrittäjät - ei siis puheenjohtaja. Puheenjohtajan tehtävänä on olla näiden asioiden käytäntöön viemisen johtaja. Puheenjohtajan päätehtävä on vaikuttaa maan korkeimpiin päättäjiin yrittäjien tavoitteiden toteutumiseksi ja innostaa koko järjestökoneistoa tekemään tätä samaa tekemään työtä kaikkialla Suomessa.

Suomen Yrittäjät on hyvässä tilassa oleva yrittäjien työkalu. Haluan tuoda puheenjohtajana siihen oman osaamiseni, vakuuttavuuteni ja vaikuttamiseni.

Näiltä sivuilta löydät paljon tietoa minusta ja ajatuksistani. Kun haluat tietää lisää, kysyä tai kommentoida, ota rohkeasti yhteyttä.

Suomalaisen yrittäjän puolesta!

- Jyrki Mäkynen

LUOTTAMUSTOIMIA

VAIKUTTAMINEN YRITTÄJÄJÄRJESTÖSSÄ
Suomen Yrittäjät ry
- varapuheenjohtaja 2010 - edelleen
- hallituksen jäsen 2007 – edelleen
- hallituksen varajäsen 2005 – 2006
- järjestövaliokunnan jäsen 2007 – 2010

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry
- puheenjohtaja 2008 – edelleen
- varapuheenjohtaja 2004 – 2007
- työvaliokunnan jäsen 2004 – edelleen
- hallituksen jäsen 2002 – edelleen
- kaupan toimialaryhmän jäsen 2001
- kaupan toimialaryhmän puheenjohtaja 2000
- talouden vakauttamisryhmän pj 2009 - edelleen

Seinäjoen-Nurmon Yrittäjät ry
- hallituksen puheenjohtaja 2002 – 2003
- hallituksen jäsen 1997 – 2001

E-P:n Yrittäjien Palvelu Oy
- hallituksen puheenjohtaja 2008 - edelleen
- hallituksen jäsen 2004 - 2007

ANSIOMERKIT:
Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunta
- Ansioristi 2013

Suomen Yrittäjät
- Järjestöansiomerkki, hopea 2010

MUU VAIKUTTAMINEN:
Suomen Pankki
- Maksuneuvoston jäsen 2014 – edelleen

Suomen Ekonomiliitto
- Yrittäjäneuvottelukunnan jäsen 2010 – 2011

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
- neuvottelukunnan jäsen 2010 - edelleen

Etelä-Pohjanmaan liitto
- pk-neuvottelukunnan jäsen 2005 – edelleen

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
- Ammattikorkeakoulun hallitus, jäsen 2009 - 2013
- Yrittäjyysohjelman toteuttaminen Etelä-Pohjanmaalla -hanke, ohjausryhmän puheenjohtaja 2006 – 2007

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
- hallituksen jäsen 2013 - edelleen

Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulusäätiö
- hallituksen puheenjohtaja 2010 - edelleen

Seinäjoen kaupunki
- kaupunginhallituksen jäsen 2009 – 2012
- kaupunginvaltuutettu 2005 – edelleen
- tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 2005 – 2008

Frami Oy (aik. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy)
- hallituksen puheenjohtaja 2009 - 2013

Lakeuden Etappi Oy
- hallituksen jäsen 2005 – 2013
- varapuheenjohtaja 2005 – 2008

Seinäjoki Congress Oy
- Hallituksen puheenjohtaja 2012 – 2013

Kansallinen Kokoomus rp.
- puoluevaltuuston jäsen 2008 – 2014
- kansanedustajaehdokas 2007

Oma Säästöpankki Oy
- hallituksen puheenjohtaja 2009 – edelleen

Säästöpankki-liitto ry
- hallintoneuvoston jäsen 2012 - 2014

West Energy Oy
- Hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja 2009 – 2013

Seinäjoen Kehä-Jussit ry
- varapuheenjohtaja 2005 - edelleen

OSAAVA.
Suoruutta, kokemusta ja tekoja.

Yrittäjäjärjestö


Yrittäjyys


Minulle yrittäjyys on ennen kaikkea vapautta. Vapautta tehdä omia valintoja, vapautta tehdä asiat omalla tavalla ja tehdä intohimoisesti sitä, mitä haluan. Ottaa vastuu tästä kaikesta ja tehdä tämä tuloksellisesti!

Yrittäjyys on tahtolaji. Totta kai se edellyttää monia muitakin asioita, mutta eniten se edellyttää luonnetta, asennetta ja tahtoa. Tahto löytää keinot ja tahtomalla saa aikaan.

Me yrittäjät olemme ratkaisijoita. Asiat tapahtuvat vain niihin tarttumalla, tekemällä. Me yrittäjät olemme tekijöitä. Ideoita ja suunnitelmia tekevät monet - yrittäjillä on kyky myös toteuttaa ne. Olen syntynyt maatalon pojaksi. Eteläpohjalaisena maatalon poikana työ ja yrittäminen ovat itsestään selviä, äidinmaidossa tulleita. Tuloksia ja menestystä ei synny ilman työtä. Työtä on arvostettava!

Meitä yrittäjiä on moneksi. Hyvä niin. Meitä kaikkia yhdistää kuitenkin yksi ja sama - yrittäjyys, olemme yrittäjiä.

Yrittäminen on kova laji, mutta se on samalla antoisin tapa tehdä työtä! Minulle yrittäjyys on arvo, aate ja työ. Olen ylpeä yrittäjyydestä!


Muutos on mahdollisuus


Elämme keskellä suurta talouden muutosta, jossa isot asiat vaikuttavat kaikkialla maailmassa. Maailma muuttuu ja meidän on muututtava sen mukana, mieluummin etukenossa

On uskallettava ajatella asioita toisin! Uskalla ajatella uusiakin asioita! Rohkeus heittäytyä uusiin asioihin avaa uudenlaisia näkökulmia olemassa olevaankin. Siinä on uuden mahdollisuuden paikka. Meille yrittäjillekin muutos on haasteellinen. Meille se kuitenkin on myös luonnollista. Rohkeus, luottamus omaan tekemiseen, mahdollisuuksien näkeminen ja riskinottamisen valmius - nämä yrittäjien ominaisuudet kantavat epävarmuuden yli.

Kun asiat eivät ole enää niin kuin on totuttu, muutos aiheuttaa epävarmuutta. Se on ymmärrettävää. Maailman pienentyminen, globalisaatio, avoimet markkinat ja vapaa liikkuminen muuttavat maailmaa nopeasti ja paljon. Tämä muutos on vasta alussa. Suomessakin yhä useamman uuden yrityksen toiminta on alusta alkaen kansainvälistä koosta riippumatta. Tätä kehitystä tarvitaan lisää.

Menestyksemme maailmalla on pitkään perustunut korkeaan insinööriosaamiseen kalliissa investointituotteissa. Tämä osaaminen meillä on edelleen, mutta kovan tekemisen kilpailukykymme on heikko. Suomalaisen työn kilpailukykyyn pitää vaikuttaa kotimaisin keinoin. Palvelut yhdistettynä kovaan osaamiseen on meidän tulevaisuutta.

Tuleva hyvinvointimme on yhä enemmän suomalaisen yrittäjyyden ja pienten yritysten varassa. Vastuu on iso, mutta kyllä yrittäjät sen hoitavat. Muun yhteiskunnan on tämä vain mahdollistettava! Suomalainen julkinen sektori on menossa kovaa vauhtia kohti kriisiä. Ylisuuri ja ylivelkaantunut julkinen talous ei selviä palveluistaan ilman selvästi laajamittaisempaa yritysten hyödyntämistä. Paljon puhuttu SOTE-uudistuksen onnistuminen on kiinni siitä, miten yksityinen yritystoiminta pääsee mukaan julkisten palvelujen kehittämiseen ja tehostamiseen. Pöhöttynyt julkinen sektori rapauttaa myös yksityisen sektorin kilpailukykyä.

Me kaikki haluamme hyvinvointia. Hyvinvointi syntyy vain työn kautta. Mutta työpaikkojen synnyttäminen ei ole yritysten perimmäinen tehtävä, vaan se on seurausta kannattavasta yritystoiminnasta. Vain kannattava ja menestyvä yritys pystyy tarjoamaan työtä.

Kaikkien suomalaisten kannalta työpaikkojen syntyminen on se tärkein. Pienet yritykset ovat kantaneet viime vuosikymmenet päävastuun uusien työpaikkojen syntymisestä suomalaisille. Jotta tämä yhteiskunnan kannalta myönteinen kehitys voi jatkua, on luotava sellaiset olosuhteet ja kannusteet, että yrittäminen ja yritystoiminta Suomessa on kannustavaa ja kannattavaa.

Suomalaisen yhteiskunnan on ymmärrettävä roolinsa oikein:
- Sen tehtävänä on mahdollisuuksien luominen.
- Asenteet ja arvostus ovat kaiken lähtökohta. Riittävät kannusteet ja sopivat porkkanat.
- Rajat ja säännöt on oltava, mutta turhat rajoitteet on poistettava.
- Kiinnitetään huomio siihen, mitä saadaan aikaan, säännöstellään vähemmän itse tekemistä.
- Kankeat ja rajoittavat vanhat rakenteet ja toimintatavat pitää kyseenalaistaa.
- On luotettava ihmisiin! Päätöksenteon vapaus on annettava sinne, missä työtä tehdään - yrityksiin!


Järjestön tulevaisuus


Suomen Yrittäjät on yrittäjien oma järjestö. Meille jäsenyrittäjä on sekä omistaja että asiakas - kaiken keskipiste. Yrittäjäjärjestö on yrittäjien omilla rahoillaan ylläpitämä, yrittäjien omia asioita hoitava organisaatio. Järjestön vahvuus rakentuu koko maan kattavaan, laajaan verkostoon yrittäjyyden arjen asiantuntijoita. Omat tehtävät, sama päämäärä ja yhtenäisyys tekevät järjestöstä ylivoimaisen vaikuttajan kaikkialla Suomessa. Asiat tulevat yrittäjiltä! Meidän yrittäjien asialista Suomen uudistamisessa ja tulevaisuuden menestyksessä on ylivoimainen. Se tapahtuu vain yrittäjyyden kautta!

Asiat eivät muutu hokemalla ja julistamalla. Asiat muuttuvat vain vaikuttamalla, vakuuttamalla, viestimällä ja tekemällä. Me vaikutamme laajasti: päättäjiin kaikilla tasoilla ja koko yhteiskuntaan. Faktaa – vakuuttavuutta – positiivisuutta – innostumista – tuloksia!

Olemme aina valmiita yhteistyöhön yrittäjien asioiden edistämiseksi kaikkien kanssa!

Meidän vaikuttaminen perustuu käytäntöön ja tutkittuun tietoon. Ajankohtaisin tieto mahdollistuu kolmiportaisen rakenteemme ja toimialakohtaisen erityisosaamisen yhdistelmästä. Olemme kaikkialla Suomessa ja kaikilla toimialoilla läsnä joka päivä yli 4000 yrittäjäluottamushenkilön kautta. Yrittäjien ja yritysten moninaisuus on meidän vahvuus.

Minä haluan olla tekemässä Suomen Yrittäjistä entistäkin parempaa yrittäjien järjestöä.
- Haluan positiivisempaa ilmettä yrittäjien ratkaisujen kautta, rohkeampaa esiintymistä meidän omien asioiden puolesta.
- Haluan parempaa ja tehokkaampaa jäsenten edunvalvontaa ja palvelua kaikilta järjestötasoilta; asiakkuudenhallinta kuntoon heti!
- Haluan edunvalvontatyön näkymisen aktiivisemmaksi ja viestinnän jäsenille ymmärrettävämmäksi.
- Järjestöorganisaatio on hyvässä asennossa, mutta valmius muutoksiin on oltava jatkuvaa.
- Alueiden vaikuttaminen ja paikallinen aktiivisuus on turvattava muuttuvassa ympäristössä ja toimialajärjestöjen erityisosaaminen on otettava tehokkaammin kaikkien käyttöön. Vaikuttavuutemme perusta on jäsenpinnassa.
- Suomen Yrittäjät onyrittäjyyskeskustelussa hallitsija, aktiivinen ja uudistava. Me olemme yrittäjyyden edelläkävijä.
- Suomen Yrittäjät on vuonna 2017 arvostetuin ja kuulluin järjestö yrittäjyyteen liittyvissä asioissa.

Olemme yrittäjän, yrittäjyyden ja yritysten puolestapuhuja.

Puheet ja kirjoitukset

MEDIA

Vaihda ajatuksia lisää kanssani

Yhteys

Ota yhteyttä

0400 364 791

Jyrki.Makynen@martela.fi

Honkakuja 10
60100 Seinäjoki